W imieniu Zarządu WSLS chcemy podziękować
Koleżankom, Kolegom za odruchy serca
i udział w pomocowym zakupie materiałów opatrunkowych dla obrońców Ukrainy
organizowanym przez naszego Kolegę Irka Mańkowskiego.


To tylko pierwsza część zakupionych materiałów pomocowych z naszych wpłat.
Rozmiar: 219347 bajtów

5 marzec - na granicy już zapakowana nasza pomoc - materiały opatrunkowe i leki.

Rozmiar: 36951 bajtów