PETERSBURG

Wyjazd szkoleniowy do skansenu Kłóbka i Agrofarmy październik 2006

w chacie bogatego gospodarza piecspichlerz
w wiatraku wiatrakprzed szkołą /okres międzywojenny/
kancelaria szkolna w klasieognisko
ognisko w Agrofarmie