Zestaw procedur postępowania w placówce medycznej - wymagane przez Sanepid

Strona tytuowa

1. Plan higieny

2. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku.

3. Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych.

4. Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych

5. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni

6. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym

7. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk.

9. Procedura mycia i dezynfekcji lodówek

10. Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych

11. Procedura mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni

12. Procedura otwierania opakowań sterylnych

13. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe

14. Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym.

15. Procedura postępowania z odpadami medycznymi

16. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji

17. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji

18. Procedura postępowania z brudną bielizną

19. Formularz informacyjny o chorobach zakaźnych

20. Technika mycia rąk.Protokół kontroli wewnętrznej