Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. z 2010 nr 252 poz. 1697/
Zobowiązani jesteśmy pobierać oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
Jednocześnie do oświadczenia dodałem "uproszczoną" zgodę na leczenie.Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej.
Wzory zgody na leczenie zostały opracowane przez Komisje Stomatologiczną ORL w Krakowie.
Które za zgodą Komisji Stomatologicznej publikujemy.
I. Informacja o stanie zdrowia pacjenta


II. Informacja o stanie zdrowia pacjenta niepełnoletniego1. Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne

2. Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne

3. Zgoda na protetyczne

4. Zgoda na wybielanie zębów

5. Zgoda na leczenie ortodontyczne

6. Zgoda na leczenie implantologiczne
Powrót do podstrony WSLS