ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY
DO
UZDROWISKA CIECHOCINEKZapraszamy na szkolenieKurs 16 czerwiec 2018


W tym dniu będziemy gościć wykładowców:
Panią Prof. dr. hab. n. med. Elżbietę Bołtacz-Rzepkowską - Kierownika Zakładu i Poradni Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykładowcami będą również Pani Dr n. med. Renata Zielińska oraz Pan Lek. dent. Piotr Tkaczyński - Pracownicy naukowi Zakładu i Poradni Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Tematy kursu:

Postępowanie minimalnie inwazyjne i biomateriały
w stomatologii zachowawczej i endodoncji.