numer konta Stowarzyszenia: 06 1020 5170 0000 1202 0065 1620
Włocławskie Stowarzyszenie
Lekarzy Stomatologów
ul. Królewiecka 1a/2
87-800 Włocławek