numer konta Stowarzyszenia: 06102051700000120200651620
Włocławskie Stowarzyszenie
Lekarzy Stomatologów
ul. Kościuszki 16B lok. 5
87-800 Włocławek