Przedstawiamy Kol. Kol. Pismo do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo dotyczące przedłużenia umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne, które ukazało się na SZOI. Nasze pismo zostało podpisane przez Zarząd Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów w imieniu lekarzy stomatologów pracujących na kontraktach z NFZ. Do wiadomości przekazaliśmy nasze pismo Komisją Stomatologicznym : Naczelnej Izby Lekarskiej, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej i Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Z Zarządu Stowarzyszenia nieobecni byli w tym czasie we Włocławku Kol. Anita Pacholec i Kol. Marek Łuniewski, nie mogli podpisać ale popierają stanowisko Zarządu.
Proszę przeczytać

Mamy odpowiedź NFZ na nasze pismo-